Volvo Design Challenge 2015

Designed around you

Volvo streeft er naar om met haar Challenge een platform te ontwikkelen waar design en automotive elkaar ontmoeten en elkaars grenzen verkennen.

Winnaar bekend

Ontwerper Lilian van Daal is de winnaar van de Volvo Design Challenge 2015. Een jury van deskundigen kwam 2 oktober tot dat besluit bij ArtDeli te Amsterdam. Zij toonden zich verrast door het hoge niveau van de inzendingen en zagen in het winnende ontwerp een sprekend voorbeeld van een project met een duidelijke visie waarin moderniteit, vernieuwing en materiaalontwikkeling samenkomen.

De keuze was niet eenvoudig, maar na lang beraad is toch een winnaar gekozen. Lilian van Daal heeft met haar autostoel 'Shapes of Sweden' drie actuele ontwikkelingen ineen gevangen: biomimicry (geïnspireerd op natuurfenomenen), 3d-printen en het gebruik van natuurlijke materialen. Uit haar concept spreekt toekomstvisie, maar ook een duidelijke verbinding met het automerk. Het werk is vernieuwend, esthetisch en biedt perspectief voor de industrie.

Shapes of Sweden

Kennis uit de natuur met behulp van technologie toepassen op een eigentijdse Volvo. Lilian van Daal onderzocht of de autostoel (van onder andere metalen, kunststoffen en foam) plaats kan maken voor een recyclebaar alternatief van natuurlijke, niet-schaarse materialen. Ze deed materiaal- en vormonderzoek en experimenteerde met 3D-printtechnieken, waarmee natuurlijke structuren tot in detail kunnen worden gereproduceerd. Ze ontwierp een autostoel uit dennenhout, dat over alle juiste eigenschappen bleek te beschikken en in Zweden rijkelijk voorradig is. Het prototype is gemaakt in samenwerking met 3D Systems Benelux.

Lilian van Daal
Lilian van Daal (1988) studeerde in 2010 af aan de HAN Arnhem (opleiding Industrieel Product Ontwerpen) en in 2014 aan de KABK Den Haag (Post Graduate Course Industrial Design). In haar werk tracht ze producten en processen terug te brengen tot hun essentie. Daarvoor gebruikt ze nieuwe technologieën, materialen en materiaaltoepassingen, met de natuur als voornaamste inspiratiebron.

Volvo Design Challenge

In 2014 riep Volvo een jaarlijkse competitie voor designtalent in het leven. Voor de Volvo Design Challenge 2015 waren vier jonge ontwerpers in de race. Borre Akkersdijk, Lilian van Daal, Bob Schiller en Jólan van der Wiel ontvingen elk een werkbudget voor de ontwikkeling van een ontwerp dat gebaseerd is op Volvo’s ‘Designed around you’-filosofie.

Volvo streeft er naar om met haar Challenge een platform te ontwikkelen waar design en automotive elkaar ontmoeten en elkaars grenzen verkennen. Het doel hierbij is om ambitieuze designers te prikkelen, een platform te bieden en de ontwikkeling van hun talent te stimuleren.

Surface for Service

ByBorre (Borre Akkersdijk) doet onderzoek naar de mogelijkheden van technologie in textiel. In samenwerking met het Centrum Wiskunde & Informatica ontwikkelde Akkersdijk voor Volvo ‘Surface for service’, een concept dat auto-interieur interactief en dienend aan de reiziger maakt. De smart textiles in dit prototype bevatten sensoren die druk registreren en meten. Uit die data worden behoeften van de reiziger afgelezen, zodat het interieur zich erop kan aanpassen.

Borre Akkersdijk
Al voor zijn afstuderen aan Design Academy Eindhoven in 2009 vestigde ontwerper Borre Akkersdijk (1985) de aandacht op zich met een collectie die volledig bestond uit breiwerk. Met behulp van een rondbreimachine ontwikkelde hij een innovatieve 3d-breitechniek waarmee hij het tactiel textiel creëert dat kenmerkend is voor zijn eigen label byBorre. In zijn benadering van mode zijn proces en product even belangrijk.

Volvo Black Box

Het exoskelet van Bob Schillers ‘Volvo Black Box’ is gegoten uit aluminium. Dierbare bezittingen worden er veilig van A naar B mee vervoerd: zo is de box bestand tegen overrijden door een vrachtwagen. Voor de binnenkant werd gebruikgemaakt van energised carbon fiber (een innovatie van Volvo), zodat de box thuis en in de auto kan worden opgeladen. Vervolgens laad je via de inductiespoel, geïntegreerd in het logo, onderweg een telefoon of laptop op. Werkt met vingerafdrukherkenning en kan alleen geopend worden door de eigenaar.

Bob Schiller
Bob Schiller (1990) studeerde in 2014 af aan Design Academy Eindhoven. Hij verwierf bekendheid met zijn afstudeerwerk ‘Epo’, voortgekomen uit een fascinatie voor voertuigen en nostalgie naar de tijden dat het oer-Hollandse rijwiel nog werd geproduceerd in Nederland. Om fabricage hier weer mogelijk te maken, ging hij op zoek naar een alternatieve productiemethode.

Air Workshop

Aerodynamica is essentieel om soepel te kunnen rijden. Jólan van der Wiel bracht in kaart welke natuurlijke krachten op de auto inwerken en onderzocht hoe we luchtstromen kunnen visualiseren en materialiseren. Voor Volvo ontwikkelde hij een installatie waarin de vorm die de auto doet rollen – het wiel – centraal staat. Onder invloed van lucht en zwaartekracht wordt laag voor laag een wiel opgebouwd, in een conceptuele setting waarbij het publiek aanwezig kan zijn.

Jólan van der Wiel
Jólan van der Wiel (1984) studeerde af aan de afdeling designLAB van de Gerrit Rietveld Academie in 2011. Datzelfde jaar begon hij zijn studio in Amsterdam. Van der Wiel richt zich met onorthodoxe materialen op experimentele ontdekkingen en vertaalt zijn fascinatie voor de natuur in functioneel ontwerp. 

Designed around you

De afgelopen maanden werkten de vier genomineerden aan een ontwerp geïnspireerd op Volvo en diens filosofie 'Designed around you'. Jólan van der Wiel, een van de genomineerde ontwerpers, licht toe: 'Volvo is een merk met een duidelijke visie en ik zie het als een uitdaging hier vanuit mijn eigen vakgebied op te reageren'.

De winnaar (Lilian van Daal) ontving een stimulatieprijs van €10.000,- De jury bestond uit Niels van Eijk en Miriam van der Lubbe (ontwerpers Van Eijk & Van der Lubbe), Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum), Willem van Roosmalen (hoofdredacteur/oprichter Fontanel), Koert van Mensvoort (filosoof, kunstenaar, wetenschapper Next Nature), Mirjam van Coillie (voorzitter Design Management Netwerk) en Corien Pompe (Future Lab & Innovation manager Volvo Car Corporation).

Disclaimer

De informatie op deze website wordt op "as is"-basis voorzien. Volvo Cars Nederland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige direct, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze website of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of andere gegevens op een systeem voor informatieverwerking of dergelijke, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade. Volvo Cars Nederland geeft geen garanties noch vertegenwoordelijkheid omtrent enige andere website waarnaar u via deze website wordt gelinked. Dit is louter bedoeld om het u makkelijk te maken en betekent niet dat Volvo Cars Nederland de inhoud of het gebruik van een dergelijke website goedkeurt noch enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan aanvaardt. Bovendien moet u de nodige voorzorgen nemen en ervoor zorgen dat wat u ook gebruikt, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen. De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op deze websites kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting.

Privacy

Om uw contactgegevens via deze website te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en dergelijke. Volvo Cars Nederland heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op uw individuele transportbehoeften, voor marktonderzoek, voor het traceren van verkoopgegevens en om u op de hoogte te houden van voor u relevante informatie over Volvo en haar dealernetwerk. De door uw verstrekte persoonlijke gegevens kunnen verder worden gebruikt door Volvo Cars Nederland gelieerde ondernemingen. Volvo Cars Nederland zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij Volvo Cars Nederland hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer als u een website bezoekt. Zij helpen ons bij uw bezoek aan onze website om er achter te komen voor welke informatie u belangstelling heeft, zodat wij onze website kunnen optimaliseren. De data wordt anoniem verzameld. Deze data (zoals bijvoorbeeld aantal bezoekers, tijdsduur, welke pagina's etc) gebruiken we om onze website nog verder te kunnen optimaliseren en voor rapportages.Meer informatie betreft Google Privacy kunt u vinden via de volgende link: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Copyright

Op de informatie in deze website berust copyright en mag derhalve niet worden gedistribueerd, gereproduceerd deels of in zijn geheel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Volvo Cars Nederland.